Tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 11,8% so với cùng kỳ
Lượt xem: 56
Do những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả khai thác các thị trường truyền thống và những thị trường mới, thị trường tiềm năng hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh phục hồi tích cực.
anh tin bai

Sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu ra thị trường nước ngoài

 Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.694 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ, đạt 52,1% kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng khá so với cùng kỳ như: linh kiện điện tử tăng 39,3%; linh kiện phụ tùng ô tô các loại tăng 63,3%; hàng thêu ren tăng 29,3%

Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút so với cùng kỳ như: xi măng và clanke giảm 11,6%; camera và linh kiện giảm 17,7%; phân đạm giảm 22,3%...; một số mặt hàng tuy giảm về số lượng nhưng lại tăng về giá trị xuất khẩu như quần áo các loại, camera và linh kiện điện tử.

 Tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 1.567,4 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ, đạt 48,9% kế hoạch năm; trong đó các mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn như: linh kiện phụ tùng ô tô các loại đạt 423,7 triệu USD, linh kiện điện tử đạt 454,2 triệu USD, phụ liệu sản xuất giày dép đạt 349,2 triệu USD...

UBND tỉnh chỉ đạo, 6 tháng cuối năm 2024, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI , nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn.... góp phần tạo ra các sản phẩm công nghiệp mới có giá trị tăng thêm, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách; Tập trung hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Tam Điệp II, tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Long, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án ngoài ngân sách có tiến độ hoàn thành trong năm 2024 và rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại các cuộc kiểm tra từ năm 2018-2023 trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, kiên quyết thu hồi đất các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, tạo quỹ đất để thu hút dự án mới.

Tin, ảnh: KD
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH