Quý I/2024: Tổng doanh thu hoạt động vận tải tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước
Lượt xem: 100
Quý I/2024, tổng doanh thu hoạt động vận tải ước đạt gần 5.386,3 tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý I/2023; trong đó vận tải hành khách tăng 27,0%; vận tải hàng hóa tăng 28,3%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 31,9%; bưu chính chuyển phát tăng 20,5%.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 655,7 tỷ đồng, tăng 27,0%; khối lượng hành khách vận chuyển thực hiện toàn tỉnh ước đạt trên 14,0 triệu lượt khách, tăng 26,4% và luân chuyển gần 656,8 triệu lượt khách km, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2024, doanh thu vận tải hàng hoá đạt 4.180,4 tỷ đồng, tăng 28,3%. khối lượng hàng hoá vận chuyển toàn tỉnh đạt trên 45,9 triệu tấn, tăng 32,1% và luân chuyển gần 6.105,3 triệu tấn.km, tăng 30,5% so với quý I năm 2023. Riêng tháng 3/2024, khối lượng hàng hóa vận chuyển toàn tỉnh ước thực hiện gần 14,0 triệu tấn, tăng 30,1% so với tháng 3/2023 và luân chuyển trên 1.792,7 triệu tấn.km, tăng 26,0% so với cùng kỳ.

An na
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH