Ninh Bình: Thu nhập bình quân đầu người là 5.366 nghìn đồng/người /tháng
Lượt xem: 889
Theo Cục Thống kê Ninh Bình, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều đơn hàng bị cắt giảm dẫn tới tình trạng ngừng sản xuất và thu hẹp quy mô trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo; hoạt động tổng sản phẩm trên đại bàn (GRDP) GRDPbq = Dân số trung bình trong cùng năm xuất, nhập khẩu gặp khó khăn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh gia tăng; dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp...
anh tin bai

Ảnh minh họa 

Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, thu nhập và việc làm cho nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các cấp các ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cho nên, trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. 

Thu nhập bình quân đầu người chung toàn tỉnh năm 2023 là 5.366 nghìn đồng, trong đó có 2.814 nghìn đồng thu từ tiền lương, tiền công, chiếm tỷ trọng 52,44%, tăng 11,6% so với năm 2022 (nguyên nhân chủ yếu là do tăng lương cơ bản lên 20,8% so với mức lương cơ bản hiện hành); tiếp đến là thu nhập từ sản xuất kinh doanh đạt 1.989 nghìn đồng, chiếm tỷ trọng 37,08%, tăng 10,18% so với năm 2022, trong thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 670 nghìn đồng, tăng 6,9% so với năm 2022.  

Khoảng cách chênh lệch giữa nhóm hộ có thu nhập cao so với hộ có thu nhập thấp đã được rút ngắn lại 0,97 lần (năm 2023 là 2,5 lần; năm 2022 là 3,47 lần). 

Khoảng cách thu nhập bình quân đầu người giữa khu vực thành thị và nông thôn là 1.057 nghìn đồng/người/năm (khoảng cách chênh lệch của khu vực thành thị so với nông thôn năm 2022 là 861 nghìn đồng 1 người/năm) 6 nguyên nhân chủ yếu là năm 2023 (Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành); trong đó khu vực thành thị tăng 13,13%, khu vực nông thôn tăng 10,93%; khoảng cách thu nhập bình quân giữa khu vực đồng bằng và miền núi tăng lên so với năm 2022 (khoảng cách chênh lệch của khu vực đồng bằng so với miền núi năm 2022 là 736 nghìn đồng 1 người/năm thì năm 2023 khoảng cách này là 976 nghìn đồng 1 người/năm) nguyên nhân là do các địa bàn miền núi của các huyện, thành phố: Ninh Bình; Tam Điệp; Hoa Lư; Gia Viễn; 20 xã, thị trấn thuộc huyện Nho Quan; 06 xã bãi ngang thuộc huyện Kim Sơn từ năm 2022 không thuộc diện là các xã miền núi; toàn tỉnh chỉ còn 7 xã miền núi thuộc huyện Nho Quan (xã Cúc Phương, xã Yên Quang, xã Văn Phương, xã Kỳ Phú, xã Phú Long và xã Quảng Lạc).  

CTV Nguyễn Mừng
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH