Hoa Lư: Công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Ninh An
Lượt xem: 314
Ngày 21/11/2023, UBND huyện Hoa Lư ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND Công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Ninh An.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra dịch từ ngày 18/11/2023 tại thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, huyện Hoa Lư. Vùng bị dịch uy hiếp là các thôn, xóm còn lại trên địa bàn xã Ninh An. Vùng đệm là các xã Ninh Vân và Ninh Thắng.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn (bao gồm các xã có dịch, xã trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm) thực hiện nghiêm đồng bộ các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp chống dịch trên địa bàn có hiệu quả;

UBND xã Ninh An tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế, nhanh chóng dập Dịch tả lợn Châu Phi. Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và thành lập hội đồng tiêu hủy với đầy đủ thành phần theo đúng quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Phòng Nông nghiệp- PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường) tập trung mọi nguồn lực của địa phương, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và chủ hộ chăn nuôi, tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, để sớm khống chế, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, Tổ công tác giúp việc cho BCĐ, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Ninh An triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, không để dịch lây lan.

UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Ninh An xác định vị trí tiêu hủy và cử cán bộ tham gia giám sát tiêu hủy đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn lập và quản lý hồ sơ các điểm tiêu hủy lợn nhiễm bệnh; giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, chẩn đoán, xác định dịch bệnh, lấy mẫu và giám sát tiêu hủy, quy trình tiêu hủy lợn theo quy định tại phụ lục 06, Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT; giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán kinh phí, đề xuất kịp thời với UBND huyện các chế độ, chính sách trong phòng, chống, dập dịch theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. Cử cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát tiêu hủy theo đúng quy định; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để chống dịch và hướng dẫn hồ sơ xin hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo quy định.

Xem chi tiết xem tại Quyết định số2414/QĐ-UBND của UBND huyện Hoa Lư tại đây.

CTV Nguyễn Mừng
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH