Yên Khánh đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
Lượt xem: 4459
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, huyện Yên Khánh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, học tập tấm gương của Bác; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhờ việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, việc làm tốt, nhiều tấm gương điển hình.

 Việc học tập Chỉ thị 05 được cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đánh giá là cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, huyện Yên Khánh đã lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện là đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới...

Cấp uỷ các Chi bộ đã đưa nội dung các chuyên đề, chủ đề về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, trở thành nền nếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và trong các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện với tinh thần tự quản, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên. Cũng từ đây xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, việc làm tốt, nhiều tấm gương điển hình. Toàn huyện đã khen thưởng 40 tập thể và 95 cá nhân; 5 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 05. 

Năm 2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, các địa phương trong huyện sẽ tích cực học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa; góp phần xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng đổi mới và phát triển./.

Theo nbtv.vn

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH