Phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
Lượt xem: 101
Chiều ngày 06/12/2023, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tổ chức phiên họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố có liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
anh tin bai

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Trung ương  (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo các sở, Ban, ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Các dự án do Ban Chỉ đạo theo dõi bao gồm các dự án quan trọng, cấp bách về nguồn và lưới điện, các dự án trọng điểm dầu khí, gồm: 9 dự án nhiệt điện, thủy điện, điện khí LNG; 26 dự án lưới điện; 9 dự án dầu khí. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Hiện tại Ban Chỉ đạo đã triển khai được nhiều nhiệm vụ liên quan đến chương trình: Hướng dẫn, đôn đốc triển khai xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình và chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 tại các bộ, ngành, địa phương; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm ngành năng lượng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với việc cung ứng, điều tiết nguồn điện những năm sắp tới. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ trên quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể để chủ động các phần việc với trách nhiệm cao.

Cùng với việc phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ, từ đó tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ liên quan đến các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống dữ liệu theo dõi thực hiện nhiệm vụ và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; hệ thống này phải đồng bộ với dữ liệu quản lý chương trình làm việc của Chính phủ. Đưa vào danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo đối với các dự án đang thực hiện, đã xác định được thời gian hoàn thành dự án và các dự án trọng điểm tại các địa phương, có tính liên bộ, ngành, gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời phân loại các dự án để ưu tiên chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xây dựng danh mục, tiêu chí cụ thể ở từng dự án để nắm bắt, theo dõi. Đối với chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo giao cho các bộ, ngành liên quan thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả./.

An Na
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH