Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV: Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Lượt xem: 329
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 6/12, HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV: Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Các đại biểu dự phiên họp buổi chiều kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV.

Dự phiên họp có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở.

Mở đầu phiên họp buổi chiều, các đại biểu đã chia Tổ để thảo luận về vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát quan trọng, được thực hiện theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn". 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn". Theo Quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15: "Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm". Sau khi rà soát, đối chiếu quy định có 6 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu không lấy phiếu tín nhiệm và có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Trong 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh là 4 người, khối UBND tỉnh là 20 người. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp".

Tiếp đó, HĐND tỉnh họp tại hội trường nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ về nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; bầu Ban kiểm phiếu. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, thận trọng, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 46/49 đại biểu HĐND tỉnh. 

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp. Theo đó, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt từ 38 phiếu trở lên. Ở khối HĐND tỉnh, người có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất là đồng chí Lê Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa - Xã  hội, HĐND tỉnh với 42 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 91,3% tổng số phiếu thu về), 3 phiếu "tín nhiệm" (chiếm 6,52% tổng số phiếu thu về), 1 phiếu "tín nhiệm thấp" (chiếm 2,17% tổng số phiếu thu về). Ở khối UBND tỉnh, người có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất là đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, với 46 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 100% tổng số phiếu thu về). Đây cũng là đại biểu duy nhất có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt tỷ lệ tuyệt đối. (Xem kết quả tại đây)    

Sau khi kết quả được công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh đã nhất trí bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế.

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Quang cảnh phiên họp buổi chiều kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình về việc: ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2020-2022; thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghe nhóm tờ trình về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2026 (lần 6); phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; việc thông qua Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022... Nghe các báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kế hoạch đầu tư công...

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH