Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV
Lượt xem: 336
Sáng 06/12/223, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo quy định của pháp luật. Dự Kỳ họp có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
anh tin bai

Hình ảnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

 Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Lãnh đạo HĐND tỉnh, nguyên Lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở.

anh tin bai

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, HĐND tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo quy định và thẩm quyền, tổ chức thành công 16 kỳ họp, đã quyết nghị thông qua 326 nghị quyết về những vấn đề quan trọng của địa phương, kịp thời giải quyết những nội dung cấp bách, phát sinh từ thực tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, gia tăng giá trị gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

anh tin bai

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh; kết quả thực hiện cam kết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ hai, Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo của các cơ quan tư pháp; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Thứ ba, Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND tỉnh, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ tư, Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tập trung về 2 nhóm vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Nhóm vấn đề thứ nhất: “Quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh” và nhóm vấn đề thứ hai: “Công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”.

Thứ năm, Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua 65 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung kỳ họp, thể hiện rõ chính kiến của mình khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; đồng thời tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế đã và đang được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh./.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH