Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa XIII
Lượt xem: 115
Ngày 29/2, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa XIII, năm 2024.
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa XIII

Quang cảnh lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh cùng 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đào tạo 6 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu 1.056 tiết học, gồm: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ; Nghiên cứu thực tế cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp.

Tham gia khóa học, các học viên được tập trung nghiên cứu sâu hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức lý luận chính trị, qua đó giúp học viên giữ vững niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tiền phong, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề nghị: Các khoa, phòng của Trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn theo Quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ động cập nhật, chọn lọc thông tin, kinh nghiệm thực tiễn gắn với nội dung chương trình. Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả giúp học viên hiểu sâu, nắm vững kiến thức, vận dụng vào thực tế công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các học viên cần nhận thức việc học tập lý luận chính trị cũng là một nhiệm vụ; học tập là để nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý cơ bản và phương pháp luận khoa học để vận dụng sáng tạo và nâng cao hiệu quả công tác.

Cần xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế của Trường và xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lớp học đề ra.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH