Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 197
Sáng 24/5, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại biểu một số Ban xây dựng Đảng của Trung ương và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận và đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, chủ động, quyết liệt của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc xây dựng Chương trình tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Xác định đây là sự kiện quan trọng để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể nhân dân nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời cũng là dịp để quảng bá về vùng đất và con người Ninh Bình, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của tỉnh, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, tạo không gian, dư địa, động lực mới để phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu các ý kiến, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và các hoạt động có liên quan diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả.

btv
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về dự thảo Đề án "Thống kê, hệ thống hóa, ứng dụng giá trị các địa danh, danh nhân, huyền tích lịch sử, sản phẩm truyền thống phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị được giao chủ trì cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu số gắn với việc hình thành hệ thống các câu chuyện văn hóa lịch sử về danh nhân, huyền tích lịch sử, sản phẩm truyền thống, góp phần phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, bảo tồn, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Đối với các dự thảo: Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; dự thảo Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản và dự thảo Báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành để tổ chức thực hiện.

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Ninh Bình; chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi ở cấp tỉnh, cấp huyện; thống nhất các nội dung về khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và công tác tổ chức cán bộ.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH