Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 138
Ngày 23/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Khánh đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, nguyên Thường trực Huyện ủy Yên Khánh qua các thời kỳ và 189 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Yên Khánh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng, hướng mạnh về cơ sở, nhất là khu dân cư, kịp thời nắm tình hình Nhân dân và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân phản ánh, báo cáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam. 

Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng được củng cố và phát huy.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, trọng tâm là cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Đến năm 2023, huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 186 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

5 năm qua, toàn huyện đã vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" được trên 8 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 89 nhà, sửa chữa 48 nhà đại đoàn kết. 

Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. 

Hoạt động của các Ban công tác Mặt trận khu dân cư ngày càng được nâng cao, nề nếp sinh hoạt được duy trì. MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp hành động với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của huyện.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển", trong nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đã đề ra 6 chương trình hành động và 2 khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Trong đó phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động. 

Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" cả phần lễ và phần hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hàng năm chủ trì tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát, 1 hội nghị phản biện hoặc 1 cuộc đối thoại; cấp xã hàng năm chủ trì tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát, đối thoại và 1 hội nghị phản biện xã hội. 

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả ít nhất 2 mô hình "Dân vận khéo".

100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện ký kết và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các ngành liên quan. Làm tốt chức năng MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2024 2029
Các đại biểu chụp ảnh cùng các vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2024-2029. 

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 68 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện gồm 4 vị, trong đó ông Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử 23 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân đã được UBND huyện Yên Khánh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH