Ninh Bình: Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Lượt xem: 1637
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Thông qua Kế hoạch trên góp phần cải thiện giao diện người dùng và thiết kế lại hành trình trải nghiệm người dùng cho từng dịch vụ theo nguyên tắc: Cung cấp đầy đủ, súc tích các thông tin hướng dẫn các bước sử dụng dịch vụ, ưu tiên sử dụng hình ảnh, video ngắn trực quan dễ hiểu; sử dụng ngôn ngữ phổ thông, tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ; có phân loại dịch vụ rõ ràng, gắn với từng nhóm đối tượng người dùng để tiện việc tra cứu, tìm kiếm; tối ưu hóa các chức năng như tìm kiếm thông tin; quản lý lỗi sai, gợi ý sửa lỗi (công cụ cảnh báo lỗi sai/gợi ý/ký hiệu gạch chân đỏ khi người dùng nhập sai chính tả, đưa ra gợi ý sửa); thông báo lý do từ chối hồ sơ; gợi ý tên dịch vụ, cơ quan tiếp nhận gần và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể; bổ sung các tính năng như nút trở về đầu trang, trợ lý ảo. Bổ sung các tính năng chuyên biệt, được đơn giản hóa cho người dân không thông thạo máy tính, người dân tộc không thạo tiếng Kinh và nhóm người khiếm thị (ví dụ tìm kiếm bằng giọng nói).

Đối với hạ tầng phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) Ninh Bình phấn đấu hết năm 2023 có 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết  thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với giao diện, cách thức vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; trên 80% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; trên 85% hộ gia đình được phủ mạng, sẵn sàng đáp ứng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cáp quang; 100% chữ ký số công cộng của các đơn vị cung cấp được kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Về nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT, phấn đấu  100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình và 100% được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp; đạt ít nhất 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ứng dụng, triển khai và thực hiện đúng quy trình, chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tiến tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Về đảm bảo an toàn thông tin trong cung cấp DVCTT, phấn đấu 100% các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được phê duyệt hồ sơ cấp độ mức độ 3 và đảm bảo an toàn theo cấp độ đã được phê duyệt; trên 20% thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản; tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%.  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đối với việc rà soát, cung cấp DVCTT của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; phối hợp chặt chẽ Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử, lược bỏ các bước trung gian để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ để đảm bảo trả kết quả cho công dân đúng hoặc sớm hạn; Khuyến khích thực hiện các sáng kiến, giải pháp truyền thông về DVCTT cho người dân, các sáng kiến hỗ trợ người dân thực hiện DVCTT, đặc biệt là người lớn tuổi, người dân ở khu vực nông thôn, đảm bảo mọi người dân có thể thao tác nộp trực tuyến tại nhà; Phát huy vai trò từng thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của tỉnh trong việc hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên các Cổng dịch vụ công. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây


  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH