Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 847
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai quyết định dưới đây:

 

 

 

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH