Hội thảo khoa học “Quản lý và Phát triển đô thị di sản, những vấn đề từ lý luận đến thực tiễn” tại tỉnh Ninh Bình dự kiến diễn ra vào tháng 5-2024
Lượt xem: 490

Thành phố Ninh Bình | baoninhbinh.org.vn

Thành phố Ninh Bình (ảnh sưu tầm)

Thông qua Hội thảo góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về đô thị di sản (xu hướng tôn trọng đa dạng hóa loại hình đô thị; bảo vệ di sản văn hóa và môi trường, cảnh quan thiên nhiên; phân công và hợp tác lãnh thổ; xây dựng thương hiệu địa phương; phát triển du lịch, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, tăng trưởng xanh; xây dựng mô hình đô thị bao dung nông thôn, đô thị hóa thích ứng với môi trường; gia tăng sức mạnh mềm, hội nhập vào mạng lưới đô thị di sản trong nước và quốc tế...); Nhận diện đặc trưng, cấu trúc, chức năng của đô thị di sản và kinh tế di sản đối với quản lý và phát triển; Xác định trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo tồn, phục dựng và phát huy tiềm năng di sản, giữ gìn và nâng tầm đô thị di sản, phát triển nhanh, bền vững dựa trên giá trị văn hóa - sinh thái - nhân văn; Định hướng phát triển và những giải pháp để quản lý, phát triển đô thị di sản nói chung và tại Ninh Bình nói riêng, tập trung phát huy các giá trị độc đáo, tiềm năng, lợi thế riêng có, xây dựng hình mẫu kết hợp giữa bảo tồn, phục dựng và phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy tăng trường xanh; Kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển đô thị di sản tại Ninh Bình.

Chủ đề của Hội thảo là "Quản lý và phát triển đô thị di sản, những vấn đề từ lý luận đến thực tiễn" với 7 nội dung lớn:

Những vấn đề lý luận về quản lý và phát triển đô thị di sản.

Tầm nhìn quốc tế và kinh nghiệm các thành phố di sản.

Tầm nhìn quốc gia trong quản lý phát triển đô thị di sản.

Nhận diện đặc trưng, cấu trúc, chức năng của đô thị di sản và kinh tế di sản đối với quản lý và phát triển đất nước. Định dạng các nền tảng phát triển, giá trị độc đáo, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đô thị di sản.

Phát huy các giá trị độc đáo, đặc sắc riêng, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đô thị di sản để phát triển các ngành - lĩnh vực, xây dựng thương hiệu địa phương; phát triển du lịch, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa.

Định hướng phát triển đô thị di sản, phát huy các giá trị độc đáo, giải phóng tối đa mọi tiềm năng, lợi thế riêng có, xây dựng hình mẫu kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn, phục dựng và phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy tăng trường xanh (từ thực tiễn áp dụng cơ chế đặc thù của các đô thị di sản trong nước và quốc tế).

Những định hướng, giải pháp cụ thể đối với quản lý và phát triển đô thị di sản tỉnh Ninh Bình.

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức Hội thảo tại đây

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH