Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 2597
0:00 / 0:00
Giọng nữ Ngọc Hoa
Ngày 04 tháng 3 năm 2024 Chính phủ Quyết định số 218/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện Văn bản số 31/UBND-VP2  ngày 7/3/2024 của UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dưới đây:

 

 

Phụ lục: Phương án quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hồ sơ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

     01-235_TTr-UBND tỉnh Ninh Bình

     02-NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình

     03-218_QD-TTg_Phe duyet QHT Ninh Bình

     04-Bao cao tiep thu, giai trinh y kien ra soat HĐTĐ

     05-Bao cao tiep thu, giai trinh y kien ra soat HĐTĐ

     06-Bao cao tong hop – Bao cao tom tat

     07- Bao cao danh gia moi truong chien luoc

Quyết định số 218/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.docx

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH