Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV
Lượt xem: 773
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành thông báo số  46/TB-TTHĐ về kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV. Chi tiết như sau:

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH