Yên Mô đánh giá hiệu quả triển khai các dự án, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023
Lượt xem: 294
Ngày 29/5, huyện Yên Mô tổ chức đánh giá hiệu quả triển khai các dự án, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ và hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2023.
Yên Mô đánh giá hiệu quả triển khai các dự án, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023

Các đại biểu thăm quan mô hình và đánh giá hiệu quả, năng suất lúa của các dự án.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025, vụ Đông Xuân năm 2023 huyện Yên Mô được phân bổ triển khai thực hiện 5 dự án, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ và hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa.

Các dự án trên được thực hiện tại HTX Nam Thành, xã Yên Thành; HTX Nam Yên, xã Yên Lâm, HTX Vân Trà, xã Yên Thắng; HTX Đông Thượng, xã Khánh Thượng; HTX Liên Dương, xã Khánh Dương. Quy mô thực hiện trên diện tích gần 190 ha, sản xuất các giống lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ hoặc áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa.

Tham gia vào các dự án trên, bà con nông dân được hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa, 50% kinh phí mua phân hữu cơ. Toàn bộ diện tích được ký kết bao tiêu sản phẩm với Cơ sở chế biến Nam Oanh, huyện Yên Khánh.

Trong quá trình triển khai thực hiện ngành Nông nghiệp huyện đảm nhiệm tập huấn kỹ thuật cho nông dân trực tiếp tham gia mô hình. Chính quyền địa phương phối hợp tham gia điều hành quy hoạch vùng, thời vụ, các HTX thực hiện tốt các khâu làm đất, nước, bảo vệ đồng ruộng. Nông dân trực tiếp có trách nhiệm làm theo quy trình kỹ thuật đã hợp đồng.

Đến nay, qua đánh giá cho thấy các mô hình sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ và áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 32 đều đạt hiệu quả cao.

Trong đó, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Yên Thành có năng suất lúa đạt 69,2 tạ/ha. Dự án hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa tại xã Yên Lâm đạt năng suất 80,6 tạ/ha, xã Yên Thắng 66,7 tạ/ha, xã Khánh Thượng đạt 77,8 tạ/ha, xã Khánh Dương đạt 69,4 tạ/ha.

Thông qua các dự án, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ và hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2023 giúp người nông dân nâng cao trình độ thâm canh lúa, có đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Việc triển khai thành công các dự án và nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất đã tạo động lực để huyện Yên Mô khuyến khích các địa phương, bà con nông dân tiếp tục mở rộng diện tích trong thời gian tới, trước mắt là vụ Mùa, góp phần đưa ngành Nông nghiệp của huyện phát triển toàn diện.

Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH