Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến liên thông, ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024
Lượt xem: 830
Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024 (Quyết định số 206/QĐ-TTg). Theo đó, 28 dịch vụ công (DVC), gồm 23 DVC trực tuyến toàn trình và 05 dịch vụ công trực tuyến một phần của 12 bộ, ban, ngành và cơ quan thuộc Trung ương; 08/28 nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024; 02/28 nhiệm vụ đang thực hiện thí điểm và sẽ thực hiện toàn quốc sau khi đánh giá tác động, sơ kết và hoàn thành việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật liên quan; 18/28 nhiệm vụ mới được đưa vào thực hiện trong năm 2024
anh tin bai

Ảnh: baoninhbinh.org.vn

Các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện tái cấu trúc quy trình đáp ứng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cụ thể: “Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính là quá trình rà soát, đánh giá, thiết kế lại quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả để tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, hiệu quả dựa trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì tổ chức, công dân chỉ cần khai báo thông tin về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại, đồng thời, giúp giảm chi phí sao in, thời gian luân chuyển hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước

Cũng theo Quyết định số 206/QĐ-TTg, các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến liên thông cơ bản gắn với các nhu cầu thực tiễn của tổ chức, cá nhân như: (1) nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường; thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; (3) điều chỉnh về thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; (4) kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; (5) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn; (6) thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế….

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 15/03/2024, đã triển khai thực hiện hiệu quả đối với 02 dịch vụ công liên thông, đã tiếp nhận, giải quyết 11.793 hồ sơ, trong đó: 9.282 hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 2.511 hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 04/3/2024 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 125/UBND-VP7 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với bộ, ban, ngành và cơ quan thuộc Trung ương trong thực hiện rà soát, tái cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC; đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; ngoài ra các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm nguyên tắc “lấy người dùng làm trung tâm”.

CTV Ngọc Phong
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH