Tháng 11: UBND tỉnh công bố 136 thủ tục hành chính
Lượt xem: 423
anh tin bai

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 06 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với tổng số 136 thủ tục hành chính (gồm 67 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 69 TTHC bị hủy bỏ); lũy kế đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.869 TTHC; các TTHC được công khai 100% trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ việc số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong giải quyết TTHC theo quy định; đến nay, 100% Bộ phận một cửa các cấp đã triển khai số hóa theo quy định, đặc biệt là số hoá các hồ sơ phát sinh từ 25 DVC trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 88,78%. Đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức kho dữ liệu của tổ chức, cá nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, phục vụ việc số hóa, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; đang triển khai các giải pháp để hoàn thành việc kết nối với Kho dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH