Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm soát và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
Lượt xem: 206

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai danh mục 10 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; đề xuất đơn giản hóa đối với 02 TTHC. Tính đến nay, có 129 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trong đó có 86 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Sở thường xuyên rà soát, công khai danh mục, nội dung và cấu hình quy trình điện tử giải quyết trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đạt tỉ lệ 100%. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục 78 dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 08 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc lĩnh vực Thi và Tuyển sinh được thực hiện tại các cơ sở giáo dục; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, kết nối tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Sở GDĐT đã công khai số điện thoại đ­­ường dây nóng; địa chỉ hộp thư­­ điện tử; phân công cụ thể cán bộ theo dõi ghi nhận các thông tin, góp ý về quy định TTHC.

Hơn nữa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý đã đăng ký, cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Viễn thông Ninh Bình hướng dẫn công dân tạo chữ ký số cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cấp ký số cho cán bộ, công chức và nhân viên thuộc Sở và cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết đối với 707 hồ sơ TTHC (trong đó 690 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 17 hồ sơ chuyển qua từ kỳ trước); đã giải quyết 687 hồ sơ; đang giải quyết, chưa đến hạn trả kết quả: 20 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn và theo đúng quy định của pháp luật. 100% hồ sơ TTHC đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử, không tiếp nhận bản giấy.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai có hiệu quả các mô hình của Đề án 06, trong đó việc triển khai thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các trường tiểu học), đạt tỷ lệ 98,8%; thanh toán các khoản dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt, đạt 97,8%.

Đặc biệt, Sở đã triển khai có hiệu quả dịch vụ công thiết yếu “Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng”, thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính nhờ vậy, người dân không phải mua hồ sơ và phô tô tài liệu mà đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (các tài liệu chỉ cần scan đính kèm); giảm chi phí đi lại, chờ đợi; tiết kiệm chi phí ước tính trên 01 tỷ đồng; giảm áp lực rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh khi đăng kí dịch vụ đối với cán bộ, công chức và viên chức của ngành. Năm 2023, đã tiếp nhận 11.251 hồ sơ; đạt 100% thí sinh đăng ký trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân. Người dân có thể đăng ký trực tuyến và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích giúp giảm chi phí đi lại, chờ đợi, người dân không phải đi lại nhiều nơi và được giải quyết theo đúng thời gian quy định. Thông qua việc công khai các thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, giúp người dân dễ thực hiện, đồng thời có thể giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan có thẩm quyền.

anh tin bai

Ảnh cán bộ VNPT hướng dẫn công dân cài đặt chữ ký số điện tử.

Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm quy định, TTHC trọng tâm tạo điều kiện thuận cho người dân, doanh nghiệp. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, phân cấp trong giải quyết TTHC được Bộ Giáo dục và Đảo tạo triển khai, đảm bảo đúng quy định. Tham mưu công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06. Tạo tài khoản và chữ ký số điện tử cho công dân để phục vụ đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến; triển khai sử dụng Kho dữ liệu điện tử trong quá trình tiếp nhận, xử lý giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy trình và tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến gắn với chuyển đổi số để phục vụ tốt nhất người dân khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh./.

CTV Tạ Thị Thu Hà - Sở GD&ĐT
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH