Phấn đấu năm 2024, BHXH tỉnh được xếp vào nhóm các sở, ngành có chất lượng “Tốt”
Lượt xem: 973
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 167/KH-BHXH về việc Cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở (DDCI) của BHXH tỉnh năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở DDCI năm 2024. Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình. Kịp thời khắc phục, cải thiện chỉ số còn thấp điểm, phấn đấu cải thiện chỉ số DDCI của BHXH tỉnh trong năm 2024. Đồng thời góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của BHXH tỉnh Ninh Bình. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu nâng mức điểm và xếp hạng DDCI, tăng dần từng chỉ số thành phần, không chỉ số nào dưới mức trung bình. Phấn đấu năm 2024, BHXH tỉnh được xếp vào nhóm các sở, ngành có chất lượng “Tốt”.

Trong đó, mục tiêu cụ thể với các Chỉ số thành phần: “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” đạt từ 8,5 điểm trở lên; “Tính năng động và tiên phong” đạt từ 8,0 điểm trở lên; “Chi phí thời gian” đạt từ 8,5 điểm trở lên; “Chi phí không chính thức” đạt từ 6,0 điểm trở lên; “Cạnh tranh bình đẳng” đạt từ 6,5 điểm trở lên; “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” đạt từ 8,0 điểm trở lên; “Thiết chế pháp lý và ANTT” đạt từ 7,0 điểm trở lên; “Vai trò của người đứng đầu’’ đạt từ 8,5 điểm trở lên; “Quản trị điện tử” đạt từ 9,6 điểm trở lên.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở (DDCI) của BHXH tỉnh năm 2024. Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu: Các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thành phố chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, những chỉ số thành phần có kết quả đánh giá còn thấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp đã đề ra nhằm cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ số cơ sở theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về phê duyệt Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Bên cạnh đó, việc triển khai các giải pháp khắc phục khuyết điểm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện của các đơn vị; chấn chỉnh và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong giải quyết công việc đối với toàn bộ công chức, viên chức, người lao động.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH