Một số kết quả nổi bật trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2024
Lượt xem: 584
Ngay từ đầu năm, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
anh tin bai

Ảnh tư liệu

 Tháng 3/2024, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã tiếp nhận 44.159 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 39.903 hồ sơ (đúng hạn và trước hạn là 39.879 hồ sơ, chiếm 99,9%; trễ hạn 24 hồ sơ, chiếm 0,1%); số hồ sơ trong hạn đang giải quyết 4.256 hồ sơ.

Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ; quan tâm rà soát, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để triển khai việc số hóa đạt chất lượng, hiệu quả; Áp dụng số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã.

Trong tháng 3/2024, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 65,99%; đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, kết nối với kho dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc số hóa, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện tại đã hoàn thành cung cấp 1.758 dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong đó 1.064 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã cập nhật 100% các TTHC của tỉnh và đã được chuẩn hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đã được kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC); kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử; triển khai kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính liên quan đến TTHC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

An na
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH