Kim Sơn: Nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa trên địa bàn
Lượt xem: 985
Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, UBND huyện Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn theo hướng chuyển đổi số, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
anh tin bai

Công dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, năng suất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; năng suất tiếp nhận trung bình của 01 nhân sự đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện tối thiểu là 1.200 hồ sơ/năm, Bộ phận Một cửa cấp xã, thị trấn tối thiểu 800 hồ sơ/năm.

Huyện Kim Sơn đã hoàn thiện việc xây dựng Trung tâm Một cửa liên thông huyện, đang thực hiện lắp đặt các trang thiết bị đáp ứng việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 9/2023). Khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng Trung tâm Một cửa liên thông huyện ngoài việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện sẽ tiến hành việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã đối với 03 đơn vị là: UBND xã Lưu Phương, UBND xã Thượng Kiệm và UBND thị trấn Phát Diệm.

UBND huyện Kim Sơn đã thực hiện việc chi trả mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã với mức tương ứng là 1.000.000đ/người/tháng, 600.000đ/người/tháng và trang phục hàng năm theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã nghiêm túc thực hiện đồng phục thống nhất theo yêu cầu, đồng thời, huyện cũng đã triển khai thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH