Chuyển hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 947
Ngày 24/11/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Thông báo số 1726/TB-BHXH  về việc Chuyển hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình.
anh tin bai

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Theo đó, thực hiện Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 01/10/2022 tổ chức tiếp nhận 25/25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ ngày 01/12/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình không tổ chức tiếp nhận các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đề nghị thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc - Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.

 

Xuân Tiến - BHXH tỉnh
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH