Trong 10 tháng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 48 Quyết định công bố danh mục TTHC
Lượt xem: 361
anh tin bai

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đầu tư trang thiết bị, thực hiện nghiêm việc số hóa theo đúng quy trình đã được hướng dẫn

Trong 10 tháng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 48 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với tổng số 981 TTHC, trong đó: 475 TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung và 506 TTHC bị hủy bỏ.

Tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.871 TTHC (cấp tỉnh 1.495 TTHC; cấp huyện 259 TTHC; cấp xã 117 TTHC), trong đó 100% TTHC do Trung ương quy định. 100% TTHC được công khai đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cở sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đầu tư trang thiết bị, thực hiện nghiêm việc số hóa theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện thống kê chính xác số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu giữ tại các cơ quan, đơn vị để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định.

tin , ảnh: CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH