10 tháng đầu năm Công an tỉnh đã giải quyết 19.734 hồ sơ trực tuyến 11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết
Lượt xem: 363
anh tin bai

Hình ảnh các quầy làm việc trong Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Theo Báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 10 tháng đầu năm Công an tỉnh đã giải quyết 19.734 hồ sơ trực tuyến 11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

 - Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân: 30 hồ sơ.

- Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân: 2.162 hồ sơ.

- Đăng ký thường trú: 4.811 hồ sơ.

- Đăng ký tạm trú: 364 hồ sơ.

- Khai báo tạm vắng: 02 hồ sơ.

- Thông báo lưu trú: 8.259 hồ sơ.

- Làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu: 06 hồ sơ.

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông: 1.016 hồ sơ.

- Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 2.975 hồ sơ.

- Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 109 hồ sơ. 

Kim Duyên
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH