Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 126
Ngày 11/05/2023  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 xây dựng kế hoạch số 62/KH-BCĐ ban hành về tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. 

Cổng TTĐT tỉnh
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH