Tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2024
Lượt xem: 179
0:00 / 0:00
Giọng nữ Ngọc Hoa
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 186/UBND-VP4 về tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Chi tiết như sau:

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH