Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024
Lượt xem: 333
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Việc đưa ra chủ đề này nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai năm 2024. 
anh tin bai

ảnh minh họa

Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai công bố tại văn bản số 19/QGPCTT gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
 Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ đạo các bộ, ngành ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Phú Thọ; đưa tin, bài trên truyền hình, phát thanh, báo chí, mạng xã hội và một số hoạt động hưởng ứng khác.
 Các địa phương có kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai tại địa phương; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại địa phương; tổ chức thông tin truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng khác.
 Cụ thể, một số hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 sẽ được tổ chức như: Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Phú Thọ; Triển lãm tranh với chủ đề ""Góc nhìn trước thiên tai” (18/5); 2 cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng, chống thiên tai – Kiến tạo tương lai bền vững” tại 2 trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (3-17/5); Cuộc thi vẽ tranh tường "Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu”; Cuộc thi vẽ tranh "Góc nhìn trước thiên tai” (22/4-17/5); Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024; các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (tháng 5/2024).
 Thực hiện các nội dung tại văn bản nêu trên, ngày 22/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 239/UBND-VP3 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại văn bản trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH