Ninh Bình: Kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin năm 2024
Lượt xem: 172
Ngày 20/5/2025, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-TBATANM kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa ban tỉnh năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, thu thập bí mật nhà nước trên không gian mạng của các thế lực thù địch, tội phạm mạng; kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, tình trạng mất an ninh mạng, an toàn thông tin để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, xử lý hành vi vi phạm và hướng dẫn, kiến nghị giải pháp khắc phục; quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, chính xác, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Dự kiến kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vào tháng 8/2024 (Lịch cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo bằng văn bản).

Tại Kế hoạch, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh đã đề ra nội dung cụ thể: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng; công tác triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng; Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh, giao các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực của Tiểu ban - Công an tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp.

Xem nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 79/KH-TBATANM

An Na
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH