Công điện của chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách​phòng cháy, chữa cháy rừng
Lượt xem: 93
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 22/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện số 07/CĐ-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 và tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy rừng (ảnh minh họa)

1. UBND các huyện, thành phố

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương; thực hiện rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, đơn vị và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ quản lý rừng chủ động rà soát, lập danh sách các khu rừng có nguy cơ cháy cao; rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong mùa khô hanh, nắng nóng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

- Có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng (cấp dự báo cháy rừng cấp IV, Cấp V).

- Theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình, Website Cục Kiểm lâm… Thông tin, báo cáo ngay khi có cháy rừng về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

- Chỉ đạo các lực lượng (Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng có liên quan) thực hiện tốt quy chế phối hợp lực lượng, phương tiện để bảo vệ rừng. Có phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng, cơ động ứng phó với các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa các nguy cơ gây cháy rừng.

Khi có cháy rừng xảy ra khẩn trương phối hợp chữa cháy rừng, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

- Chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, theo dõi các điểm cháy sớm phát hiện từ ảnh vệ tinh, các chòi canh, các chốt gác, nhất là các vùng trọng điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cung cấp thông tin cho các địa phương, chủ quản lý rừng để chủ động thực hiện các phương án về phòng cháy, chữa cháy; duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; khi có cháy rừng xảy ra, nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy rừng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng từ nguồn đầu tư phát triển của các địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị phương án lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Tiểu Ban cứu hộ, cứu nạn tỉnh; tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Tiểu Ban cứu hộ, cứu nạn tỉnh rà soát, điều chỉnh, triển khai kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập cho phù hợp với điều kiện địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Quân đội của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp khi có cháy rừng xảy ra.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý đóng quân trên địa bàn các huyện, thành phố chuẩn bị phương án lực lượng, phương tiện, vật tư chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp khi có cháy rừng xảy ra.

6. Sở Công thương

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị, chủ quản lý rừng có liên quan rà soát hành lang lưới điện quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng khi cháy rừng xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố trên hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định về sử dụng lửa an toàn cho học sinh, khách du lịch tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có rừng, chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

9. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể khác chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương, cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

Yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Công điện này, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh./.

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH