Chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 270
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên 6 lĩnh vực, đã đạt được những kết quả tích cực:.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao về chất lượng, nội dung và quy trình; Thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hoá, thời gian giải quyết được rút ngắn; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CCHC và tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc, kỷ luật kỷ cương hành chính không ngừng được nâng cao; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc bước đầu đã phát huy được hiệu quả... Chỉ số CCHC của tỉnh thời gian gần đây cũng đã có chuyển biến tích cực.

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2022, chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2021; cao hơn chỉ số CCHC trung bình của cả nước 1,85%; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố, cao hơn chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cả nước 0,98%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, công tác CCHC ở tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời, quyết liệt; vẫn còn tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC; tính sáng tạo, năng động và chất lượng tham mưu ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa cao; tinh thần phục vụ nhân dân có nội dung chưa tốt, việc giải quyết một số TTHC chưa bảo đảm tiến độ, thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đối với cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn chưa nghiêm,…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, ngày 22/02/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 98/UBND-VP7 yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc sau:

  1. Tổ chức quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
  2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực.
  3. Chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo về công tác CCHC. Mở rộng các hình thức tuyên truyền CCHC, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị. Định kỳ, đột xuất kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để thực hiện các giải pháp khắc phục; theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra đối với công tác CCHC theo thẩm quyền nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.
  4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh2 , nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết TTHC, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC để báo cáo cấp có thẩm quyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
  5. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự, đúng quy định; tăng cường số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; thực hiện lưu trữ hồ sơ khoa học; tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo đúng quy định. Kiện toàn đội ngũ công chức tại Bộ phận một cửa chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.
  6. Tích cực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu của tỉnh.
  7. Tăng cường phổ biến, quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ nguyên tắc thứ bậc và trật tự hành chính; đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá tại nơi làm việc; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
  8. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ về CCHC; kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xem văn bản số 98/UBND-VP7 tại đây

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH