Thành phố Ninh Bình: Khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2024
Lượt xem: 54
Ngày 9/7, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Ninh Bình tổ chức khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2024. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
Thành phố Ninh Bình: Khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2024

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Ban CHQS thành phố yêu cầu trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian theo quy định. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội. Khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu và giáo án huấn luyện. Trong huấn luyện, quản lý chặt chẽ quân số, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian 12 ngày, lực lượng dân quân cơ động thành phố được học tập các chuyên đề giáo dục chính trị: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giải quyết một số tình  huống về quốc phòng, an ninh tại địa phương…

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân cơ động được tham gia huấn luyện nâng cao về điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ; một số thao tác phòng thủ, tấn công địch; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK ở đồng bằng và đô thị; sử dụng lựu đạn thủ pháo trong chiến đấu; quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, khí tài…

Thông qua huấn luyện giúp lực lượng dân quân cơ động nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị…, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống tác chiến trong khu vực phòng thủ; trong phòng, chống thiên tai và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH