Phát huy truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng", tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"
Lượt xem: 147
Cách đây 77 năm, ngày 01/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Ninh Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập tại thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của LLVT tỉnh. 77 năm qua, với truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng", LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Phát huy truyền thống

Duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Hồng Nam

Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng theo Chỉ thị số 2423- CT/QUTW, ngày 9/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. 

Nổi bật là việc tổ chức học tập chính trị nghiêm túc, chú trọng học sớm, học nhiều lần, phù hợp với đối tượng; kết hợp các hình thức học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình địa phương và Quân đội. Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ thông qua hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo, dân vận và thanh niên trong LLVT địa phương. 

Phát huy tốt hình thức giáo dục chính trị thông qua các trang, nhóm của Quân khu 3, của tỉnh và Bộ CHQS tỉnh trên không gian mạng, . Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị của LLVT tỉnh, tiêu biểu như: "Mỗi tuần một điều luật"; sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; mô hình "Ba cộng một", "Năm cộng một"; mô hình "Ngôi nhà 200 đồng"; chương trình "Thắp sáng ước mơ cho em"… 

Thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" thông qua phổ biến pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, duy trì nền nếp hoạt động "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân" và "Tổ tuyên truyền pháp luật" ở các đơn vị. 

Chấp hành nghiêm Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong LLVT tỉnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thông qua thực hiện tốt mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt". 

Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới nhận nhiệm vụ công tác. Các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

Bộ CHQS tỉnh xác định, để tạo bước đột phá toàn diện, vững chắc trong huấn luyện cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện; quan tâm đầu tư, nâng cấp thao trường, bãi tập, tổ chức hội thi mô hình học cụ hằng năm; bảo đảm thời gian, nội dung chương trình, quân số theo đúng kế hoạch huấn luyện. 

Xác định diễn tập là hình thức sát hạch cao nhất, toàn diện nhất đối với công tác huấn luyện, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, LLVT tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức và hoàn thành xuất sắc gần 200 cuộc diễn tập, được Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 về công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến đầy đủ, đúng quy định, sát với nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. 

Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và bảo vệ mục tiêu quan trọng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời. 

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Cùng với thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, LLVT tỉnh tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt, tạo nền tảng, sức mạnh để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo với những chủ trương, biện pháp cụ thể, sát với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả cao. 

Quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp, chế độ trong ngày, tuần, bảo đảm quân nhân nghiêm túc, tự giác chấp hành các quy định, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, có nếp sống văn hóa, kỷ luật, kỷ cương, tự giác, nghiêm minh. 

Thực hiện tốt công tác quản lý quân nhân, ngăn chặn hiệu quả vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện nền nếp chế độ, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chống mọi biểu hiện buông lỏng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật. 

Để tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành hậu cần, kỹ thuật bám sát nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của LLVT, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và phong trào "Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt''. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. 

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ hằng năm, bảo đảm chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch; bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". 

Phát huy truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng", với quyết tâm chính trị cao cùng nhiều giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá, việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" của LLVT tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc. Đây là cơ sở, nền tảng để các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH