Ninh Bình: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024
Lượt xem: 89
Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai, góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh thành công, đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ; đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi thành; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; nhất là, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới. Xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin; chú trọng truyền thông qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng và vùng miền. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 đạt hiệu quả.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Minh Huế
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH