Ninh Bình tập trung làm tốt công tác tuyển quân năm 2024
Lượt xem: 446
Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành bước sơ tuyển sức khỏe và đang chuẩn bị tiến hành bước khám sức khỏe.

 Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, Hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện chặt chẽ các bước theo quy định. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho đến quản lý điều tra, xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ.Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã giao cho các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình có thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương khám tuyển theo đúng quy định. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đa số các gia đình có con em trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tổ quốc. Nhiều thanh niên đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng tuyển quân, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 37 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành bước sơ tuyển sức khỏe và đang chuẩn bị tiến hành bước khám sức khỏe. Đây là cơ sở để lựa chọn những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, học vấn, chính trị, đạo đức, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đảm bảo tuyển đúng, đủ và chắc về số lượng.

Theo nbtv.vn
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH