Mức xử phạt hành vi phát hành sản phẩm quảng cáo trên trang TTĐT vi phạm pháp luật là gì?
Lượt xem: 302
Căn cứ Điều 38 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 13 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP như sau:
anh tin bai

ảnh minh họa

* Phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ Thông tin và Truyền thông về những nội dung theo quy định của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;

- Không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định;

- Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây;

- Thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài.

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 38/2021/NĐ-CP .

Theo đó, hành vi vi phạm về quảng cáo trên trang thông tin điện tử mà cụ thể là đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật có thể sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có thể bị buộc tháo gỡ quảng cáo như một biện pháp khắc phục hậu quả.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH