Khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Lượt xem: 359
Sáng 21/11, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023 với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". 
Khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Dự khai mạc diễn tập, về phía các Bộ, ngành Trung ương và Quân khu 3 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đại biểu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 1; đại biểu các Cục, các Vụ trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đạo diễn diễn tập Quân khu 3; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Quân khu 3; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3.

Đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên.

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban diễn tập; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các huyện, thành phố và các lực lượng tham gia diễn tập của tỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh cho biết: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 64 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 (khóa X); Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã chủ động, tích cực xây dựng các tiềm lực về quốc phòng, an ninh và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đầu tư xứng đáng nguồn nhân lực, vật chất, đất đai và ngân sách cho xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang, chủ động ngăn ngừa, ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định để hội nhập và phát triển.

Khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025, thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ninh Bình là một trong 3 tỉnh được Quân khu giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp, đến các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh Ninh Bình năm 2023 là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. 

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập với những nội dung, tình huống mới, tình huống khó.

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập tập trung nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng - an ninh của Đảng trong tình hình mới, bám sát nguyên tắc, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình, địa phương mình để vận dụng giải quyết các tình huống. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, chủ động kiểm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi thực hiện các nội dung diễn tập.

Thời gian tổ chức diễn tập cần tập trung đầy đủ thành phần, lực lượng, song phải luôn chủ động trong công tác, đảm bảo mọi hoạt động điều hành, quản lý kinh tế, xã hội diễn ra bình thường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh lưu ý: Cuộc diễn tập có sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng; lực lượng trực tiếp tham gia và nhân dân tham quan số lượng đông, quá trình thực hành diễn tập có tổ chức cơ động bằng nhiều phương tiện và diễn ra đồng thời ở nhiều cấp, nhiều địa bàn khác nhau; nội dung diễn tập liên quan đến thực hành, thực binh, do vậy cần phải chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, quán triệt thật tốt nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện và an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý tài liệu. Sau diễn tập, nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh. Tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích và lâu dài.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Ninh Bình năm 2023 với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Cuộc diễn tập diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 21 đến ngày 23/11). Cùng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh lần này có 2 sở (Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông); 2 huyện, thành phố (huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp).

Khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung diễn tập KVPT tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo đúng kịch bản, đảm bảo nội dung theo yêu cầu.

Các nội dung của cuộc diễn tập sẽ được Báo Ninh Bình tiếp tục cập nhật.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH