Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 350
anh tin bai

Ảnh minh họa

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có chức năng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đảm bảo.

Công tác phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người trên địa bàn huyện Nho Quan đã đạt được những kết quả quan trọng; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, nhận thức về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên từng bước. Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được quan tâm đẩy mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia...

Tình hình tội phạm ma túy đã được UBND huyện tập trung chỉ đạo, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đã phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 41 đối tượng phạm tội về ma túy (trong đó có 02 vụ, 04 đối tượng phạm tội tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi). Ma túy thu được trong các vụ án đều là Heroin, chưa phát hiện, xử lý các loại ma túy mới trên địa bàn. Hầu hết các vụ phạm tội về ma túy đều là mua bán, tàng trữ số lượng nhỏ lẻ, một phần sử dụng cho bản thân, phần còn lại bán kiếm lời để tiếp tục sử dụng ma túy. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 121 người sử dụng trái phép chất ma túy, 148 người nghiện ma túy ngoài xã hội, chiều hướng sử dụng ma tuý tổng hợp tăng và xu hướng trẻ hóa (trong đó có 27 đối tượng SDTPCMT, 14 đối tượng nghiện ma tuý là người dân tộc thiểu số).

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vận động nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, vì vậy năm 2023 trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy. Tình hình tội phạm mại dâm, mua bán người không xảy ra.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS. Năm 2023, không phát hiện xử lý vụ việc nào liên quan đến hoạt động mại dâm.

Về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống mua bán người.Qua công tác rà soát, nắm tình hình, trên địa bàn huyện Nho Quan có 257 trường hợp người địa phương kết hôn với người nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan); 423 người thường xuyên đi làm ăn tại khu vực các tỉnh biên giới. Đây là những người có điều kiện khả năng phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người, tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống tôi phạm mua bán người tại các buổi sinh hoạt, giao ban của đoàn, hội và trường học. Đến nay, trên địa bàn huyện Nho Quan chưa phát hiện tội phạm mua bán người.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CTV Nguyễn Mừng
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH