Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024
Lượt xem: 90
Sáng 6/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.
Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Giai đoạn 2019-2024, lực lượng Công an và các cấp Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản trong tham mưu và tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực, ý thức của nhân dân về quyền và trách nhiệm tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên, đã tạo thuận lợi trong quá trình phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp cung cấp cho lực lượng Công an gần 2.000 nguồn tin có giá trị giúp điều tra, xử lý tội phạm; phối hợp xây dựng, duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả 35 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, như: mô hình "Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự (ANTT)", "Địa bàn không có ma túy", "Văn hóa - văn minh, an toàn về ANTT ở khu, điểm du lịch", "Tổ tự quản về ANTT"…

Toàn tỉnh đã có 310 tập thể, 317 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích trong vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội nghị đã nghe đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiêu biểu ở cơ sở và lực lượng Công an chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đưa phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 20192024
Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của lực lượng Công an và các cấp Hội trong công tác phối hợp tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua.

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 20192024
Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí đề nghị thời gian tới lực lượng Công an và các cấp Hội tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng, kịp thời nắm bắt tình hình, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; giải quyết hoặc đề xuất, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tiềm ẩn gây bức xúc trong dư luận, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ, tích cực tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp với các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp Hội gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của cán bộ, hội viên, nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trọng tâm là phối hợp tổ chức tốt, hiệu quả Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" hằng năm.

Phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, gương mẫu của cán bộ, hội viên các cấp Hội; thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT gắn với lao động, sản xuất giỏi trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH