Hoa Lư: Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới
Lượt xem: 51
Hoa Lư là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều tiềm năng và truyền thống cách mạng. Suốt chiều dài lịch sử, Hoa Lư luôn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
anh tin bai

Diện mạo huyện Hoa Lư có nhiều đổi mới

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Hoa Lư luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân trong huyện, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, từng bước đưa quê hương bước vào thời kỳ đổi mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, trên cơ sở các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương và của tỉnh, Ban Chỉ đạo và UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất; hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa - cá; các mô hình sản xuất tiên tiến: Dê núi, cá rô Tổng Trường, cá trầu tiến vua, măng tây, sen Nhật, rau an toàn…; dồn điền đổi thửa; cơ chế, chính sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là huy động từ người dân; thực hiện tốt chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chính sách liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp với đối tác kinh tế khác; qua đó, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển vượt bậc, đáng khích lệ.

Đến nay, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm 9,0% ; thu ngân sách từ thuế, phí, lệ phí bình quân hàng năm đạt gần 110 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh doanh thu hàng năm ước đạt 6 nghìn tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng, riêng doanh thu du lịch đạt trên 1000 tỷ đồng, khách du lịch: đạt bình quân 5-6 triệu lượt khách (trong điều kiện bình thường) . Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản có nhiều tiến bộ: Sản lượng lương thực có hạt vẫn được duy trì ở mức 34 nghìn tấn, giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác đạt 141 triệu đồng/ha; sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu vừa và lớn được mở rộng chiếm trên 70% diện tích gieo cấy, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao như: nuôi cá rô Tổng Trường, trồng sen Nhật, sen giống mới….

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ; các làng nghề truyền thống như chế tác đá mỹ nghệ, thêu ren được duy trì và mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo ở nông thôn: Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,8 triệu đồng/người/năm, tăng gần 34,7 triệu đồng/người/năm so với năm 2015 (34,1 triệu đồng/người/năm); Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm; cơ cấu lao động có bước chuyển biến tích cực, tiên tiến: Lao động nông nghiệp chỉ còn 30,53%; lao động tiểu thủ công nghiệp chiếm 41,73% và thương mại, dịch vụ du lịch chiếm 27,48%.

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, huyện Hoa Lư luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, cụ thể, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với quyết tâm và động lực, phát huy thế mạnh, huyện Hoa lư đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện: Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Toàn huyện có trên 600 doanh nghiệp và 2.540 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 02 cụm công nghiệp Đá mỹ nghệ Ninh Vân và thêu ren Ninh Hải. Về du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ với khoảng 3.601 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ; trên 500 nhà hàng, khách sạn đang hoạt động có hiệu quả, thu hút được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan, du lịch. - Là huyện ven đô nằm trong quy hoạch phát triển đô thị Ninh Bình nên việc huy động nguồn lực từ đấu giá trị quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới có nhiều thuận lợi, khả năng thanh toán đầu tư xây dựng nông thôn mới cao hơn các huyện khác trong tỉnh.

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, việc đầu tư và nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm, hệ thống đường giao thông các xã, thị trấn được cứng hoá; 100% xã có hệ thống lưới điện quốc gia; các công trình thủy lợi, đê điều được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng được 3 yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống lụt bão. Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao: 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 54,54% trường Mầm Non, 100% trường Tiểu học, 45,45% trường THCS đạt chuẩn mức độ 2; 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa có người phục vụ; 98,27 % dân cư nông thôn sử dụng nước máy, 100% số thôn, xóm có nhà văn hoá, tỷ bệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,03%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, hàng năm đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thành công Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách, góp phần quảng bá du lịch Hoa Lư, Ninh Bình.

Những kết quả tích cực mà huyện Hoa Lư đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới khẳng định sự lãnh đạo của Tỉnh Uỷ, HĐND, UBDN tỉnh có tính chất quyết định, dẫn dắt toàn bộ quá trình hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong dòng chảy chung của sự nghiệp đổi mới. Đây là cơ sở vững chắc, là niềm tin, động lực lớn để Đảng bộ, quân và dân huyện Hoa Lư tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, khơi thông nguồn lực cho phát triển, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh.

Lan Anh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH