Hỏi: Trường hợp nào hồ sơ dự thầu bị loại?
Lượt xem: 10802

Chi tiết câu hỏi :

Cơ quan tôi làm chủ dự án quy hoạch xây dựng. Sau khi xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật, có 3 nhà thầu đạt yêu cầu, hội đồng mở thầu mở gói hồ sơ đề xuất tài chính. Trong hồ sơ đề xuất tài chính của 1 nhà thầu tư vấn, giá trị dự thầu trong đơn dự thầu của bản chính hoàn toàn sai khác với giá dự thầu trong đơn dự thầu của 3 bản sao. Tôi xin hỏi, hồ sơ dự thầu đề xuất tài chính của nhà thầu tư vấn đó bị loại có đúng không? Tại sao?

Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

Đối với câu hỏi của ông Bình, việc đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính cần tuân thủ quy định nêu trên.

 

 ​

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH