Hỏi: Năm 2018 có thay đổi gì về việc hưởng lương hưu?
Lượt xem: 9537

Chi tiết câu hỏi :

Tôi được biết thông tin, đầu năm 2018 sẽ có quyết định là 25 năm hay 30 năm tham gia BHXH mới được lương hưu. Nếu đúng như vậy thì những người tham gia BHXH được 19,20 năm vào thời điểm ra quyết định này sẽ ra sao?

Trả lời :

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Theo Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018 không thay đổi điều kiện thời gian, người lao động có 20 năm tham gia đóng BHXH trở lên.

Trường hợp đủ điều kiện về tuổi đời nhưng không đủ thời gian đóng BHXH, nếu có nguyện vọng đóng BHXH tự nguyện thì người lao động có thể đóng thời gian còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH