Inforgraphic: Kinh đô Hoa Lư theo dòng lịch sử
Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.
anh tin bai
anh tin bai
Minh Huế
  • Từ khóa :