Nghi lễ tế Cửu Khúc tại Lễ hội Hoa Lư
Lượt xem: 329
Tế Cửu khúc là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội Hoa Lư bị thất truyền từ lâu. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt kịch bản lễ hội Lễ hội Hoa Lư, đưa nghi lễ Tế cửu khúc là một trong những nghi lễ chính của Lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tiến hành nghiên cứu phục dựng lễ Tế Cửu Khúc,  đến nay Tế Cửu khúc đã trở thành một nghi lễđộc đáo tại lễ hội Hoa Lư.
anh tin bai
Minh Huế
  • Từ khóa :