Quy định về xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) vi phạm nông độ cồn
Lượt xem: 227
Tại Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, chi tiết như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :