Lượt xem: 2767
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

 
 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 79, Đường Trương Hán Siêu, Phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229)  3871970
- Email: 
Infovksninhbinh@gmail.com 

- Website: vksninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

   

  • Viện trưởng Lê Ngọc Hồng
  • Sinh ngày: 14/4/1963
  
• Quê quán: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0917.897.878
 
 
anh tin bai
  
  • Phó Viện trưởng Phạm Ngọc Cảnh
  • Sinh ngày: Xã Yên Phú, huyện Yên Mô, Ninh Bình
  
• Quê quán: 08/6/1968
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Cảnh sát
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0903.426.251
  
   
anh tin bai
 
  • Phó Viện trưởng Lê Quang Hải
  • Sinh ngày: 10/8/1975
  
• Quê quán:  Triệu Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0911.011.177
 
   
    • Phó Viện trưởng:  Trịnh Việt Thuần
  • Sinh ngày: 28/12/1976
  • Quê quán: Xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
 
 Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
 1. Phòng 1  6. Phòng 11
 2. Phòng 3  7. Phòng 12
 3. Phòng 7  8. Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)
 4. Phòng 8  9. Phòng Thanh tra
 5. Phòng 9 10. Văn phòng TH & TKTP
 
III. CÁC VIỆN  KIỂM SÁT HUYỆN, THÀNH PHỐ
 1. Viện KSND thành phố Ninh Bình 5. Viện KSND huyện Gia Viễn
 2. Viện KSND thành phố Tam Điệp  6. Viện KSND huyện Yên Khánh
 3. Viện KSND huyện Hoa Lư  7. Viện KSND huyện Yên Mô
 4. Viện KSND huyện Gia Viễn  8. Viện KSND huyện Kim Sơn
 
IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
 
1. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Dữ liệu đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH