Lượt xem: 5769
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

-Điện thoại/Fax: (0229) 3871350 BAN LÃNH ĐẠO

   
  
  • Chánh Văn phòng: Lê Văn Cường
  • Điện thoại: 02293.871350
  
   

  • Phó Chánh Văn phòng: Vũ Văn Ngọc
  • Điện thoại: 02293.871350
  

   
    • Phó Chánh Văn phòng:  Nguyễn Lê Dung
  • Điện thoại: 02293.871350
  
   

Dữ liệu đang cập nhật


  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH