LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH NINH BÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Hoàng Trung Kiên

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

 2

Đinh Tuấn Anh 

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

3

Vũ Thị Liễu

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh