Thành phố Tam Điệp mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Thành phố Tam Điệp mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Các đại biểu dự lễ mít tinh.

Theo thống kê, tính đến tháng 6/2023, trên địa bàn thành phố Tam Điệp có khoảng 76 người nghiện ma túy. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của các lực lượng chức năng và đặc biệt là sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân; lực lượng Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy và đạt được những kết quả tích cực. Không để hình thành các tụ điểm phức tạp, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy mới dễ sử dụng, người sử dụng không ý thức hết được hậu quả và tác hại. Tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh; tình trạng tái nghiện có xu hướng tăng. Do đó, để công tác phòng, chống ma túy đạt kết quả cao, thành phố sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp như: Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng về phòng, chống ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường quản lý người nghiện, quản lý địa bàn; mỗi đoàn thể cần xây dựng một chương trình thiết thực về phòng, chống ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy; gắn công tác phòng, chống ma túy với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và các đoàn thể quần chúng trong công tác quản lý giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn ma túy… 

Thành phố Tam Điệp mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023
Công an thành phố Tam điệp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy tại lễ mít tinh.

Tại lễ mít tinh, đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã bày tỏ quyết tâm, tích cực tham gia phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, đô thị văn minh.